XX. virtuální Výtahářský Veletrh 20XX 1.4. - 30.4. 20XX
www.vytahy-veletrh.cz
pozadí CZ | EN
logo
čárka

INFORMAČNÍ STÁNEK

Základní informace o virtuálním výtahářském
veletrhu a jeho pořadateli.

www.vytahy-veletrh.cz
veletrh@i-vytahy.cz

Pořadatel:  VÝTAHY SERVER
šipka
informace
šipka
průvodce
Tomáš Přeučil
+420 608 514 272
mail

bodka Pár slov o veletrhu

čárka

První ročník virtuálního výtahářského veletrhu proběhl v dubnu roku 2002. Pořadateli se podařilo přesvědčit výtahářskou veřejnost o obrovském potenciálu pravidelné internetové akce na které by mohly být oficiálně představovány novinky, poskytované služby i jejich stávající výrobní program doslova na jednom místě. To vše navíc za zlomek ceny potřebné k účasti na reálném veletrhu. Výsledkem bylo téměř dvacet vystavovatelů z řad českých i nadnárodních výtahářských firem. Této akci poskytl pořadatel také, na svou dobu, až neuvěřitelně rozsáhlou marketingovou podporu díky které o virtuálním veletrhu informovala téměř všechna odborná média. Takto se zrodila tradice.

Projekt virtuálního výtahářského veletrhu však nezaujal pouze majitele výtahů, projektanty, stavební firmy či výtaháře. Při celorepublikové soutěži, pořádané Hospodářskými novinami v roce 2009, byl odbornou porotou vybrán mezi deset nejrevolučnějších projektů v ČR a mateřská firma provozovatele za něj obdržela titul Byznys rebel. Věříme, že tato akce zaujme i vás.

bodka Pár slov o pořadateli

čárka

VÝTAHY SERVER je český národní internetový server pro obor výtahy a zdvihací zařízení. Působí na adrese www.i-vytahy.cz a v současné době je nejnavštěvovanější internetovou stránkou věnovanou tomuto oboru v ČR. Svým obsahem dokáže zodpovědět podstatnou část všech otázek odborné i laické veřejnosti a poskytuje mnoho služeb, které ocení opravdu každý, kdo výtahy plánuje, vlastní či vyrábí. Mottem serveru se stala slova "o výtazích od A do Z" a celý kolektiv se již od prvního dne spuštění stránek v roce 2000 snaží k tomuto neskromnému cíli přiblížit.

bodka Stručný návod pro pohyb na veletrhu

čárka

Celý veletrh a jeho design je koncipován tak, aby byl přehledný a snadno se ovládal. Pokud však máte nějaké nejasnosti, zde uvádíme některá základní pravidla:


Copyright © NetDesign s.r.o.